Havenstraat, Eindhoven

vorig project | volgend project

2008-2009
Havenstraat, Eindhoven

Het Eindhovens kanaal stopt bij de Dommel. Precies daar, tussen de restanten van vroege industriƫle en woonbebouwing en met zicht op de Paterskerk en hotel Cocagne, is een nieuw woonblok gebouwd.

Het bouwvolume richt zich stedenbouwkundig en architectonisch naar de naastgelegen bebouwing en toekomstige bebouwingsmogelijkheden. Het eenvoudige prismatische bouwvolume heeft een verfijnde nuancering gekregen in de bijzondere baksteenprofilering. Dit is een verwijzing naar de in de wijk voorkomende baksteenbouw uit ’t begin van de vorige eeuw. Het witte Keim-vlak legt de link met het naastliggende gemeentelijk monument. Voor nautici is te zien dat de perforaties van de uitvalbeveiligingen de seinvlaggen van schepen uitbeelden. 

Opdrachtgever: Synergie BV 
Omvang: 24 appartementen 
Adviseur voor constructies: JV2 
Aannemer: Moeskops Bouwbedrijf