Zandrijk

vorig project | volgend project

1998-2002
Zandrijk

De woningen bevinden zich in het noordelijke deel van de Vinex-locatie Meerhoven. Binnen de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden (van TKA) is getracht een zo groot mogelijk aanbod van diverse woningtypes tot stand te brengen: Multifunctionele woon-/werkeenheden met een maximale indelingsvrijheid, cascowoningen die zonder indeling en binnenafwerking worden aangeboden, patio-bungalows in de sociale huursector, sociale koopwoningen en DuBo-woningen. Eventuele uitbreidingen van de woningen zijn voorafgaand ontworpen en worden de kopers inclusief bouwvergunning aangeboden.

De meeste typen zijn uitgevoerd in hetzelfde metselwerk, echter met variaties in soorten voegwerk die de eenduidige herhaling van het gevelpatroon (gevolg van een laag budget) een andere wending geven. De woningen zijn eenvoudig en sober in architectuur, maar beslist niet armoedig. Hierbij is de collectieve uitstraling in evenwicht gebracht met het individuele van de afzonderlijke woning.

Opdrachtgever: Woningstichting SWS, Eindhoven
Omvang: 85 woningen in diverse types, sociale huur en sociale koop
Adviseur constructie: Adviesbureau Duisters, Eindhoven