bureau

Bureau van Helmond architecten


Missie

In ons advies- en ontwerpwerk focussen we op een architectuur waarbij esthetische duurzaamheid, technische logica, contextuele aanhechting, maximale gebruiksmogelijkheden en een innovatieve omgang met het programma de belangrijkste kenmerken zijn.

We werken in de traditie van een humane architectuur, geënt op actuele vraagstukken zoals een herdefiniëring van de identiteit van de openbare ruimte en nieuwe manieren van wonen.

Visie

Architectuur moet in onze ogen de gebruiker vooral een rustplek bieden, niet door zich af te wenden van de huidige tijd, maar door een kritische afstand te bewaren tot de dagelijkse hectiek. In dat spanningsveld moeten actuele functies geaccommodeerd worden.

Het is de taak van de architect om vast te houden aan de mogelijkheid om “waarheid te stichten” (Geert Bekaert). Dit betekent: de huidige condities onder ogen zien en er vervolgens een kritische reflectie op geven.

Oriëntatie in en identificatie met de gebouwde omgeving is en blijft uiterst belangrijk. Het stichten van een “plaats” moet het doel blijven, ondanks of juist vanwege de toenemende plaatsloosheid van het bestaan. Precies in het leggen van de verbinding tussen het alledaagse en de wereld van netwerken en mondialisering ligt ons werk.


Foto

Man Ray, ‘Elevage de poussière’, 1920

lees meer

Links
Companen

lees meer