Campina Eindhoven

vorig project | volgend project

2021-heden
Herbestemming Melkfabriek en IJsfabriek Campina Eindhoven

Het bedrijventerrein van de voormalige Campinavestiging aan rondweg en kanaal in Eindhoven wordt herbestemd. De nieuwe naam voor het gebied is de CAAI.
 Eigenaar BPD bouwt er 700 woningen en heeft een drietal fabrieksgebouwen verkocht, de Melkontvangst aan de huidige uitbater en de Melkfabriek en de IJsfabriek met de kenmerkende geel gemetselde schoorsteen (waar in blauw de naam CAMPINA op prijkt) aan GEVA.
 GEVA heeft Niels Olivier architect en Van Helmond architecten gevraagd de ontwerpen te maken en de Omgevingsvergunning te verzorgen: Olivier de Melkfabriek en Van Helmond de IJsfabriek. Beide gebouwen zijn ontdaan van de vele bijgebouwen waardoor ze met hun beton-glasgevels weer helemaal in de oorspronkelijke (wederopbouw) verschijnen, helder wit.
 De gebouwen zijn opgedeeld in afzonderlijk te verhuren units.
 De verbouw van de Melkfabriek was in 2023 gereed, de IJsfabriek in 2024.Opdrachtgever: GEVA
Aannemer: GEVA
Adviseur constructie: vdLaar BV
Overige adviseurs: Monumenten Advies Bureau, Delva, Peutz, Asbestadvies Brabant, Royal Haskoning/DHV.
Supervisoren: Steven Delva en Albert Herder.