Campina Eindhoven

vorig project | volgend project

2021-heden
Herbestemming Melkfabriek en IJsfabriek Campina Eindhoven

Het bedrijventerrein van de voormalige Campinavestiging aan de rondweg en kanaal in Eindhoven wordt herbestemd. De nieuw naam voor het gebied is de CAAI.

Eigenaar BPD gaat 700 woningen in 5 torens bouwen en heeft een tweetal fabrieksgebouwen verkocht aan GEVA: de melkfabriek en ijsfabriek met de kenmerkende geelgemetselde schoorsteen waar in blauw de naam CAMPINA op prijkt.

GEVA heeft Niels Olivier architect en Van Helmond architecten gevraagd de ontwerpen te maken. Olivier de melkfabriek en Van Helmond de ijsfabriek, maar uiteraard in samenwerking. Beide gebouwen worden ontdaan van de vele bijgebouwen waardoor ze met hun beton-glasgevels weer helemaal in de oorspronkelijke (wederopbouw)staat zullen verschijnen, helder wit.

De gebouwen worden opgedeeld in afzonderlijk te verhuren units.Opdrachtgever: GEVA
Aannemer: GEVA
Adviseur constructie: vdLaar BV