Castle Row Strijpsestraat, Eindhoven

vorig project | volgend project

2001-2004
Castle Row Strijpsestraat, Eindhoven

Nadat we hadden gepleit voor de mogelijkheid dat particulieren in bestaande wijken een bouwkavel in de rij moeten kunnen kopen (de “restplekjes”), heeft de gemeente Eindhoven inderdaad (als proef) een plek aangeboden. Dit heeft geleid tot een bouwblokje met 4 woningen, ieder een geheel eigen woonprogramma maar een grote verwantschap in een gevelarchitectuur die verwijst naar het dertiger jaren-idioom waarin panden in de straat zijn gebouwd.

De evaluatie van het ontwerptraject geeft als vervolgrichtingen aan:

  • De kavels uitgeven zonder de koppeling aan architect, aannemer en bouwmanager. Stedenbouwkundige spelregels moeten de gewenste samenhang of diversiteit sturen.
  • De kavels uitgeven waarbij de door de gemeente aangedragen architect zich beperkt tot een economisch casco van de woningen.

Opdrachtgever: Particuliere kopers 
Omvang: 4 woningen met garages en 6 koopgarages voor omwonenden 
Adviseurs constructie: JV2, Nuenen 
Adviseurs bouw-fysisch: K&M Akoestisch Adviseurs
Bouw: Van Gisbergen Aannemersbedrijf, Hooge Mierde