Demer en Hermanus Boexstraat

vorig project | volgend project

2018 – heden
Onderzoeksrapport gevel Demer en Hermanus Boexstraat Eindhoven

De winkelstraten Demer en Hermanus Boexstraat zijn prachtige voorbeelden van wederopbouwarchitectuur. De eerste straat is pandsgewijs ontworpen en gebouwd onder supervisie van Jan vd Laan. Van de tweede straat is het volume en -gevelontwerp van Boks en Eijkelenboom; lokale architecten hebben de individuele winkels met bovenwoningen ontworpen. Steeds meer worden deze straten als waardevol erfgoed voor de stad beschouwd. Steeds meer is de verloedering en/of de achteruitgaande technische kwaliteit van de gevels een punt van zorg. Het versnipperde eigendom maakt een collectieve aanpak niet eenvoudig. Nu de stad stevig inzet op het opwaarderen van de het openbare domein in de binnenstad, onder leiding van Winny Maas, is het moment aangebroken om ook de fysieke kwaliteit van de gevels concreet aandacht te geven. In opdracht van de gemeente hebben we alle gevels onderzocht en doen we hele concrete voorstellen hoe hier in de toekomst mee om te gaan. De eerste conclusie uit het onderzoek is dat de bebouwing aan de Demer weliswaar een fantastisch ensemble Brabantse wederopbouwarchitectuur is maar dat de winkelpuien voor het merendeel daar ernstig afbreuk aan doen. De plantoetsing van deze aanpassingen is niet scherp genoeg geweest en het is aan te bevelen hier in de toekomst veel meer aansluiting te zoeken met de architectuur van het pand. Verder is er veel verrommeling te zien en niet passende reclame-uitingen. De bouwkundige staat van de bovengevels is zodanig dat bij een aantal panden preventieve actie nodig is. De tweede conclusie is dat de panden aan de Hermanus Boexstraat ernstig zijn aangetast, zowel bouwkundig als architectonisch. Het gevelmetselwerk dient vervangen te worden en sommige verbouwingen die het ensemble aantasten dienen teruggedraaid te worden. Ook hier is het nodig dat de verrommeling en de niet passende reclame wordt aangepakt. Het rapport is in te zien op de site van de stichting wederopbouw Eindhoven. Link naar het rapport.

Opdrachtgever: gemeente Eindhoven