Domushuis Eindhoven

vorig project | volgend project

2023-heden
Domushuis Eindhoven

Het rijksmonumentale pand in de binnenstad van Eindhoven is in gebruik als restaurant (begane grond en kelder) en op de verdiepingen een woonvoorziening in de vorm van beschermd wonen voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek, dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Deze voorziening wordt ge-exploiteerd door het Leger des Heils.

Er wordt gewerkt aan een fikse aanpassing van deze woonvoorziening. Naast verduurzamingsingrepen is het nodig de woonkamers om te bouwen tot (kleine) zelfstandige appartementen.

Het hele pand is opnieuw ingemeten en uitgetekend. Er is en bouwhistorisch onderzoek geweest, uitmondend in een waardestelling. Op basis hiervan is er een plan gemaakt, waarin ook de toevoeging van een externe lift en trappenhuis is meegenomen.Opdrachtgever: Stichting Sint Trudo en het Leger des Heils
Adviseur constructies: Vianen Bouwadvies, Nuenen
Adviseur bouwhistorie: IDEN, Eindhoven
Adviseur installaties: vd Hoff, Eindhoven
Adviseur brandveiligheid: VBT groep
Aannemer en projectleiding: KnaapengroepCo-architect: Niels Olivier