Kloostercomplex Koningsbosch

vorig project | volgend project

2015-heden
Kloostercomplex Koningsbosch

Koningsbosch heeft bekendheid vanwege de aanwezigheid van het kloostercomplex van de “zusters van het kostbaar bloed”, een rijks-monumentaal geheel. Een kavel van 5,5 ha met daarop een kloostergebouw van 10.000 m2. Al zeer geruime tijd staat het gebouw leeg, al vele herbestemmingsinitiatieven zijn gesneuveld. Het klooster wordt gerestaureerd en omgebouwd tot een Hilton hotel met bijbehorende faciliteiten. Hedendaagse ingrepen voegen een vierde tijdslaag toe: het klooster is reeds 3 keer eerder aangepast. In de ommuurde kloostertuin worden 45 vrijstaande energie-neutrale woningen gebouwd in diverse types en in een zeer groene context. 

De Omgevingsvergunning is verleend maar niet geeffectueerd wegens een negatieve Bibob-toets. Er wordt een nieuwe eigenaar gezocht.Opdrachtgever: Gelasius Vastgoedontwikkeling BV.
Adviseur bouwfysica: Bremen Advies Heerlen.
Adviseurs constructie: Werffnass en Burinco
Adviseur landschap: BTL