Turfaquaduct, Nispen

vorig project | volgend project

2014-2018
Turfaquaduct, Nispen

Het project betreft in wezen het ontwerp voor de reconstructie van de Turfvaartdijk met daarin het vervangen van een bestaande brug en het bouwen van 2 keerwanden om de kruising van de versmalde Antwerpseweg en de gereconstrueerde Oude Turfvaartdijk te benadrukken.
Als bijzonderheid werd meegegeven: breng de historie van deze plek aan het licht. Die historie bestond uit een houten aquaduct (als onderdeel van de Turfvaart) die het mogelijk maakte turfvletten dwars over de Watermolenbeek te transporteren. De Turfvaart was een watergang ín een dijklichaam. Deze dijk is nu weer nadrukkelijker in het landschap zichtbaar gemaakt en aan-geheeld op de overgebleven relicten. De nieuwe landhoofden markeren de doorsnijding van de dijk door de Antwerpseweg.
De samenstelling van het prefab beton van de nieuwe brug en de keerwanden langs de Antwerpseweg is geïnspireerd op de aardlagen waarin de turf werd gevonden en de leuningconstructies bestaan uit lange en brede maar ondiepe Corten-waterbakken op ooghoogte waarbij constant het water uit de vaart door gepompt wordt.
Gepubliceerd in Architectuurjaarboek 2017-2018

Opdrachtgever: gemeente Roosendaal.
Budget: euro 600.000
Mede-ontwerpers: Ateliernl (uiterlijk van het beton), Raf Rooymans en Hans van Engen (DLG).
Adviseur voor constructie, technische uitwerking en directievoering: Vianen Bouwadvies.
Aannemer: Wallaard