Willemshof Eindhoven

vorig project | volgend project

2010-heden
Willemshof Eindhoven

Het binnengebied tussen de Willemstraat en de H.Geeststraat biedt de mogelijkheid om te verdichten. Het ontwerp bestaat uit 2 nieuwe poortgebouwen langs de resp. straten en een U-vormig gebouw ertussen. Zo ontstaat er een langzaam verkeersroute door het binnengebied. Dit semi-openbare gebied wordt groen ingericht en achter de bebouwing zijn er nog een beperkt aantal parkeerplaatsen. De gevelarchitectuur van het bouwblok aan de Willemstraat is een hedendaagse vertaling van de, in de loop van de tijd verminkte, gevel van het 19e eeuwse te slopen pand. De architectuur van het blokje aan de H.Geeststraat richt zich naar de bestaande morfologie. De maatvoering van de galerijen en de inrichting van het maaiveld zijn zodanig dat collectief gebruik gestimuleerd wordt. De hoogte van de woonruimten op de BG is 3,60 meter zodat er extra daglichtintreding ontstaat. Alle woningen zijn doorspuibaar, ook wanneer ze met hun achtergevel tegen de belending gesitueerd zijn. De energievoorziening is op basis van een collectieve warmtepomp. Het ontwerp is fasegewijs voorgelegd aan een klankbordgroep uit de buurt binnen de kaders van het speciaal voor dit plan opgesteld bestemmingsplan. Omgevingsvergunning wordt aangevraagd begin 2023. Aantal wooneenheden: 49 (huur). Aantal bedrijfsruimten: twee.Opdrachtgever: Van Eeuwijk Vastgoed
Architecten: samenwerkingsverband: Van Wylick architect en Van Helmond architecten
Landschapsarchitect: Jannie Landa
Bouwmanagement: &Ponjee Bouw-en vastgoedzaken
Aannemer in bouwteam: Houtabouw Geldrop
Constructeur: vd Laar Eindhoven
Installatie-adviseur: K-plus Echt.
Constructeur: vd LaarBV