Willemshof Eindhoven

vorig project | volgend project

2010-heden
Willemshof Eindhoven

Het binnengebied tussen de Willemstraat en de H.Geeststraat biedt de mogelijkheid om te verdichten. Het ontwerp bestaat uit 2 nieuwe poortgebouwen en een U-vormig gebouw ertussen. Zo ontstaat er een langzaam verkeersroute door het binnengebied. Dit semi-openbare terrein wordt groen ingericht en achter de bebouwing zijn er nog een beperkt aantal parkeerplaatsen. De gevelarchitectuur van het nieuwe bouwblok aan de Willemstraat is een hedendaagse vertaling van de, in de loop van de tijd verminkte, gevel van het 19e eeuwse te slopen pand. De architectuur van het blokje op de nu nog open plek aan de H.Geeststraat richt zich naar de bestaande morfologie. De maatvoering van de galerijen en de inrichting van het maaiveld zijn  zodanig dat collectief gebruik gestimuleerd wordt. De hoogte van de woonruimten op de BG is 3,20 meter zodat er extra daglichtintreding ontstaat. Alle woningen zijn doorspuibaar, ook wanneer ze met hun achtergevel tegen de belending gesitueerd zijn. Het ontwerp is fasegewijs voorgelegd aan een klankbordgroep uit de buurt binnen de kaders van het speciaal voor dit plan opgesteld bestemmingsplan. Omgevingsvergunning is verleend. Aantal wooneenheden: 49 (huur). Aantal bedrijfsruimten: twee. Start bouw is gepland in najaar 2024.

Opdrachtgever: Van Eeuwijk Vastgoed
Architecten: Van Wylick architect ism Van Helmond architecten
Landschapsarchitect: Jannie Landa
Bouwmanagement: &Ponjee Bouw-en vastgoedzaken
Aannemer in bouwteam: Houtabouw Geldrop
Constructeur: vd Laar Eindhoven
Installatie-adviseur: K-plus Echt